Zgłoś nieruchomość

Sprzedaj

Pierwszy Kontakt

Zespół Igloo Warsaw Properties doskonale zdaje sobie sprawę, że sprzedaż nieruchomości jest złożonym procesem składającym się z różnych etapów. Dlatego w Igloo nasi agenci dysponujący niezbędną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, pozostają do Państwa dyspozycji w celu udzielenia precyzyjnych informacji jak najpłynniej i najskuteczniej przebrnąć przez transakcje sprzedaży w rozsądnym czasie, uzyskując przy tym oczekiwane rezultaty.

Wybór agencji

Wybór agencji jest często najbardziej kluczowym elementem całego procesu. Decydując się na współpracę , są na pewno rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Kwestia wyboru biura, ale też co bardzo ważne  agenta, jest istotna gdyż usługi pośrednictwa oferowane są przez biura na różnych poziomach. Warto zawsze jak przy zakupie jakiegokolwiek produktu czy usługi dokładnie ustalić co wchodzi w skład usługi. Należy ustalić jaki jest asortyment usług , co np. otrzymujemy dodatkowo w ramach wyłączności a czego nie oferuje nam umowa otwarta.

W dzisiejszych realiach profesjonalna sesja fotograficzna to już standard przy wyłącznościach. Ponieważ Igloo Warsaw Properties aspiruje do jeszcze wyższych standardów to wszystkie nasze  oferty bez  wyjątku umieszczamy z profesjonalnymi zdjęciami.  Jeśli biuro nie oferuje profesjonalnej sesji fotograficznej, to należy zadać sobie pytanie czy nie poszukać innego biura, które przeznacza większe nakłady finansowe na promocję swoich ofert.

Istotną kwestią jest ustalenie strategii sprzedażowej i strategii cenowej – należy ustalić, jakie kroki podejmie agent w celu wypromowania oferty, jakimi posługuje się narzędziami w celu promowania oferty i jakie nakłady finansowe biuro przeznacza na promocję ofert, m.in. na portalach.

Warto zawsze dopytać, jakie działania poza-standardowe podejmie agent w celu szerokiego wyjścia na rynek z ofertą.

Wycena i ustalenie strategii sprzedażowej

Dokonywanie ewaluacji cenowych nieruchomości to czynność która, jest codziennością dla naszych agentów. Wybierając Igloo Warsaw Properties jako swojego przedstawiciela mają Państwo dostęp do aktualnej analizy z kondycji  rynku, nasi agenci dysponują najaktualniejszymi informacjami i trendami z branży. Przy tym dysponujemy wewnętrznymi danymi, które są generowane dzięki regularnym transakcjom zamykanym przez agentów naszego biura. Ponadto do każdej wyceny nieruchomości angażujemy zewnętrzne narzędzia dzięki, którym nasi agenci mają dostęp do cen transakcyjnych sprzedanych nieruchomości w danej okolicy. Zlecenie wyceny rzeczoznawcy jest również, czynnością którą możemy zorganizować na specjalne życzenie.

Wszystkie te  działania w połączeniu ze spotkaniem na miejscu w nieruchomości  z agentem Igloo  przełożą się na podjęcie świadomej decyzji przy ustalaniu strategii cenowej, która to niewątpliwie jest tym podstawowym determinantem  skutecznej transakcji.

Nieprawidłowe ustalenie ceny sprzedażowej jest główną przyczyną długotrwałego i przewlekłego procesu, uniemożliwiającego sprzedanie w rozsądnym czasie za możliwie najlepszą cenę rynkową każdej dobrej nieruchomości. Badania pokazują że średni czas sprzedaży nieruchomości to okres między 3 a 6 miesięcy. Oferty które nie sprzedadzą się do 6 miesięcy zaczynają być postrzegane przez potencjalnych nabywców jako oferty stare i zbyt długo oferowane na rynku by przyciągnąć uwagę. Co więcej częste zmienianie ceny tworzy chaos w postrzeganiu wizerunku oferty przez odbiorcę. Komunikuje że coś jest nie tak z nieruchomością skoro tak często sprzedający zmienia cenę. Skutkiem ubocznym tak prowadzonego procesu sprzedaży, jest bardzo częste sprzedanie nieruchomości po cenie niższej niż można by uzyskać, gdyby nieruchomość była sprzedawana od początku z odpowiednio wyznaczoną ceną.

Weryfikacja i przygotowanie dokumentów

Nieruchomości oferowane przez Igloo Warsaw Properties są zawsze weryfikowane pod kątem stanu prawnego przed ostatecznym wyjściem oferty na rynek. Bezpieczeństwo zakupu nieruchomości poprzez Igloo jest naszym głównym priorytetem.  Dlatego nasi agenci na tym etapie procesu pomogą Państwu w skompletowaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych do skutecznego zawarcia transakcji.

Podstawowe czynności weryfikacyjne:

 • Ustalenie własności – wgląd w akt notarialny kupna/ sprzedaży potwierdzający wcześniejsze nabycie nieruchomości.
 • Ustalenie Księgi Wieczystej (KW) i weryfikacja aktualności wpisów.
 • Potwierdzenie ważności pełnomocnictw w przypadku gdyby sprzedający nie uczestniczył w podpisywaniu niezbędnych dokumentów osobiście.

Niezbędne dokumenty na etapie sprzedaży:

 • Promesa bankowa – ustalająca i oświadczająca spłatę długu przez sprzedającego umożliwiającą wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kupującemu w przypadku kiedy jest kredyt hipoteczny.
 • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych w nieruchomości.
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami administracyjnymi.

W przypadku bardziej skomplikowanych transakcji istnieje możliwość zaangażowania prawnika, którego Igloo może państwu polecić.

Na tym etapie należy również zawrzeć umowę pośrednictwa celem zamówienia usługi i sformalizowania współpracy z biurem Igloo Warsaw Properties.

Czynności marketingowe

Etap przygotowania nieruchomości pod kątem marketingowym jest niewątpliwie naszą najmocniejszą stroną i coś co pozwala na uruchomienie olbrzymich pokładów wen twórczych naszego zespołu marketingowego. Jest to też proces który, przynosi olbrzymią satysfakcję i  stanowi o wizerunku firmy, dając nam, możliwość wyróżnienia się na rynku na tle innych agencji a co za tym idzie atut konkurencyjnej przewagi dla naszych klientów.

Agent prowadzący ofertę sprzedaży nieruchomości udzieli państwu precyzyjnych wskazówek jak przystosować mieszkanie do sprzedaży. W drodze konsultacji agent ustali z Państwem ogólną strategię marketingową dogodny termin sesji fotograficznej czy poprzedzające czynności home-stagingu.

Standardowe przygotowanie oferty obejmuje sesję fotograficzną z profesjonalnym fotografem nieruchomości, post produkcyjną obróbkę materiałów fotograficznych z cyfrowym home-stagingiem w celu uzyskania jak najlepszych efektów wizualnych. Opisy marketingowe nieruchomości w dwóch wersjach językowych. Przy umowach na wyłączność działania przygotowawcze poszerzone są o dodatkowe czynności  z zakresu home-stagingu, przygotowania planów nieruchomości, prezentacji filmowej, prezentacji nieruchomości w trybie dzień otwarty.

Przygotowanie oferty i wyjście na rynek

Kiedy wszystkie materiały marketingowe są gotowe, czas je wszystkie połączyć w jedną spójną całość i stworzyć ofertę. Wcześniej uzgodniona strategia wyjścia na rynek na tym etapie zostaje wdrażana.  Agent będący opiekunem oferty przejmuję inicjatywę i oferta nieruchomości zostaje przy użyciu wcześniej wytypowanych kanałów marketingowych udostępniana szerokiej bazie potencjalnych nabywców  Igloo Warsaw Properties oprócz działań standardowych typu ogłoszenia na branżowych portalach podejmuje szereg działań proaktywnych w celu maksymalizacji ekspozycji każdej oferty. W tym celu między innymi posługujemy się stworzonymi na własne potrzeby kanałami marketingowymi, co odróżnia nas od konkurencji i daje olbrzymią przewagę konkurencyjną naszym klientom.

W przypadku umów na wyłączność nasi klienci mają dostęp do klientów innych agencji co gwarantuje maksymalizację ekspozycji  i najszerszego wyjścia w rynek z ofertą jakie jest tylko możliwe.  Wyższy poziom spersonalizowania usługi , komfort, z usprawnienia przepływu informacji to tylko kilka dodatkowych atutów, towarzyszących na tym etapie udogodnień, związanych z tym trybem współpracy.

Prezentacje nieruchomości

Kolejny krok to organizowanie prezentacji nieruchomości. Na tym etapie wchodzimy w decydujące rozstrzygnięcia i bardzo dużo zależy od pierwszych wrażeń potencjalnych nabywców. Wszystkie prezentacje będą poprzedzone kontaktem telefonicznym od agenta prowadzącego ofertę w celu umówienia spotkania i zapewnienia odpowiedniego czasu na przygotowanie prezentacji. Prezentowana nieruchomość zawsze powinna być czysta i uporządkowana. Należy zadbać o to żeby na obszarze lokalu zminimalizować do maksimum luźno leżące wyposażenie czy rzeczy osobiste przynajmniej w takim stopniu aby korespondowały do fotografii z oferty. Kluczowe jest też wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów. Dla dodatkowego osiągnięcia efektu WOW na czas oględzin wręcz zaleca się wyposażenie nieruchomości w świeże kwiaty, bądź przynajmniej w odświeżacze zapachowe. Można też zaparzyć świeżo kawę, lub aromatyczną herbatę.

Badania pokazują, że generalnie prezentacje nieruchomości najlepiej odbywają się bez obecności właściciela. Psychologia sprzedaży poświęca dużo uwagi tematyce dóbr luksusowych jakim są lokale mieszkaniowe. Agenci wchodząc na prezentację zawsze mają rozplanowaną taktykę spotkania.   Kontrola strategicznego zarzadzania percepcją klienta często zostaje zakłócana w okolicznościach kiedy występują elementy nieprzewidywalne w trakcie prezentacji, więc skuteczni agenci zawsze będą chcieli ograniczać możliwość zaistnienia takich nieprzewidywalnych okoliczności do minimum.  Doświadczenie też pokazuje, że nieobecność właścicieli na prezentacji skutkuje mniejszą i luźniejszą atmosferą co niewątpliwie sprzyja spotkaniu.

Oferty i negocjacje warunków

Każda oferta zakupu mieszkania złożona na nasze ręce będzie przekazywana w ciągu 24 godzin drogą telefoniczną  oraz potwierdzeniem mailowy. W przypadku otrzymania kontroferty odbiegającej warunkami od oferty proponowanej, skonsultujemy to z Państwem przed udzieleniem odpowiedzi oferentowi dając Państwu możliwość do zajęcia stanowiska. Wszystkie negocjacje odbywają się w drodze konsultacji z Państwem i przekazywane stanowisko oferentowi jest wcześniej uzgodnione i potwierdzone drogą mailową. Agent prowadzący proces sprzedaży będzie asystował Państwu na każdym etapie i służył poradą, natomiast ostateczna decyzja przyjęcia oferty bądź odrzucenia należy do Państwa. Doświadczenie pokazuje, że w zdecydowanej większości wszystkie transakcje sprzedaży odbywają się w drodze negocjacji a wyjątkiem są akceptacje ofert wyjściowych.

Sprzedaż

W sytuacji kiedy obydwie strony dochodzą do porozumienia, akceptacja warunków odbywa się drogą mailową. Następny krok to wybór notariusza przez stronę kupującą i przygotowanie umowy sprzedaży. Etap zamknięcia sprzedaży jest determinowany kilkoma czynnikami. W przypadku zakupu nieruchomości ze środków własnych proces ten może zakończyć się w przeciągu kilku dni podpisując umowę ostateczną. Większość procesów sprzedaży odbywa się w drodze uzyskania kredytu hipotecznego i w tym wypadku proces ten w pierwszej kolejności wymaga podpisania umowy przedwstępnej wpłacenia zadatku i uruchomienia procedury kredytowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego przez bank można przystąpić do umowy ostatecznej, przeniesienia własności i przekazania mieszkania. Proces ten trwa nawet czasami do trzech miesięcy natomiast cały czas jest z Państwem agent Igloo który, będzie pilotował  procedurę aż do jej finalnego rozstrzygnięcia i zamknięcia sprzedaży.

Badanie satysfakcji klienta

Opinie i wszelkie informacje zwrotne naszych klientów są dla Igloo istną wodą na młyn jak to się mawia.  W Igloo każdą sprzedaż traktujemy indywidualnie, dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na najwyższe standardy obsługi klienta. Ponieważ doświadczenie pokazuje, że wszystkie procesy sprzedaży są zawsze trochę inne, wychodzimy z założenia, że indywidualna obsługa klienta jest kluczem do naszego sukcesu i musi na zawsze pozostać naszą dewizą. Dlatego, też zamknięcie kolejnej transakcji sprzedaży traktujemy z pokorą rozumiejąc, że i tym razem nauczyliśmy się czegoś nowego co w przyszłości przełoży się na jeszcze lepszą obsługę naszych klientów.  I w tym właśnie celu zawsze liczymy na Państwa ocenę naszych działań.

  W Igloo znajdziesz to czego szukasz!

  Współpraca z Igloo Warsaw – sukces w sprzedaży nieruchomości

  Poruszanie się po złożonych meandrach sprzedaży nieruchomości może być trudne, ale z Igloo Warsaw zyskujesz dostęp do zespołu doświadczonych profesjonalistów w dziedzinie nieruchomości, którzy zadbają o to, aby Twoja sprzedaż przebiegła płynnie i była dochodowa. Nasza wiedza o warszawskim rynku nieruchomości oraz indywidualne podejście do każdego klienta sprawiają, że każdy aspekt sprzedaży jest obsługiwany z najwyższą starannością i precyzją. Jesteśmy dumni z tego, że dostarczamy wyniki przewyższające oczekiwania naszych klientów, sprawiając, że droga od wystawienia oferty do finalizacji sprzedaży jest efektywna i satysfakcjonująca.

  Korzyści ze sprzedaży z Agencją Nieruchomości

  Wybór Igloo Warsaw jako partnera w sprzedaży nieruchomości to decyzja o wykorzystaniu pełnego zakresu korzyści, jakie oferują jedynie profesjonalni agenci nieruchomości. Głębokie zrozumienie dynamiki rynku przez nasz zespół pozwala na konkurencyjne i atrakcyjne wycenienie Twojej nieruchomości. Stosujemy innowacyjne strategie marketingowe, począwszy od wysokiej jakości materiałów wizualnych i szczegółowych opisów ofert, po ukierunkowane działania promocyjne, aby Twoja nieruchomość przyciągnęła należną jej uwagę. Nasi agenci to wytrawni negocjatorzy, którzy będą walczyć o najlepszą możliwą ofertę dla Ciebie.

  Ponadto, nasze kompleksowe wsparcie nie kończy się na znalezieniu nabywców. Zarządzamy wszystkimi aspektami procesu sprzedaży, od pierwszej konsultacji po finalne formalności, zapewniając spokój ducha i uwalniając Cię od stresu związanego z samodzielnym zarządzaniem sprzedażą. Dzięki Igloo Warsaw zyskujesz na szerokiej sieci kontaktów i partnerstw, które zwiększają widoczność i atrakcyjność Twojej nieruchomości na rynku.

  Powierz sprzedaż nieruchomości Igloo Warsaw

  W Igloo Warsaw wierzymy w budowanie trwałych relacji z naszymi klientami opartych na zaufaniu i przejrzystości. Powierzając nam sprzedaż swojej nieruchomości, współpracujesz z zespołem, który priorytetowo traktuje Twoje potrzeby i cele. Zobowiązujemy się do świadczenia wyjątkowej obsługi i zapewnienia, że Twoje doświadczenie będzie jak najbardziej bezproblemowe. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz przytulne mieszkanie, czy rozległą posiadłość, nasze indywidualne podejście oznacza, że tworzymy strategię dostosowaną do Twojej nieruchomości i warunków rynkowych.

  Pozwól Igloo Warsaw być Twoim przewodnikiem i obrońcą w procesie sprzedaży nieruchomości. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci osiągnąć sukces i zyskowną sprzedaż, przekształcając to, co może być trudnym procesem, w satysfakcjonujące doświadczenie. Z Igloo Warsaw Twoja nieruchomość jest w rękach ekspertów.