O nas

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, Igloo Warsaw Properties pragnie poinformować, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że jako Administrator dołoży wszelkich starań, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Igloo Warsaw Properties Marek Szałowski Jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Warszawie 00-843 przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 361551654
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Igloo Warsaw Properties Marek Szałowski, e-mail: biuro@igloowarsaw.com
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi pośrednictwa przy sprzedaży/ zakupie/ najmie/wynajmie nieruchomości i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Spółka podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, nie będą także przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 4. Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa.
 6. Mają Państwo prawo Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
 7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka Cookies

Igloo Warsaw Properties pragnie poinformować, że dla Państwa wygody w celu usprawnienia działania i użytkowania  strony,  servis: www.igloowarsaw.com używa plików tekstowych, zwanymi plikami ‘cookies’ które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki cookies zwane również ciasteczkami to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Igloo Warsaw Properties w celu obsługi strony www.igloowarsaw.com używa następujących plików ‘cookies’.

• obejrzane nieruchomości: używane do wyświetlenia poprzednio porównywanych nieruchomości,
• pierwsza wizyta: używane przy pierwszym skorzystaniu z Serwisu celem wyświetlenia informacji o naszej Polityce Prywatności,

Istnieje możliwość wyłączenia plików ‘cookies’ natomiast może wiązać się to z utratą pewnych funkcjonalności usprawniających serwis. Ponadto istnieje możliwość usunięcia już zapisanych plików ‘cookies’ . Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

  W Igloo znajdziesz to czego szukasz!